Advertentie in ‘de Schakel’ 25 aug. 2021

Nieuws

Advertentie Smart 2 Start

Geen fossiele brandstoffen maar schone onuitputtelijke energie van zon en buitenlucht reguleren de woningen die worden ontwikkeld door Smart2start B.V. uit Annen. Goed voor het klimaat, voor de portemonnee en voor de mens? Dat is als volgt uit te leggen.

Comfortabel wonen zonder energie-rekening – goed voor mens, klimaat en portemonnee

Smart2start ontwikkelt uitsluitend energie-neutrale woningen: bij normaal gebruik heb je dan helemaal geen energierekening. De woningen draaien op zonnepanelen en een luchtwater-warmtepomp en hebben een warmteterugwinning systeem. Er is dus geen gasaansluiting meer. De zonnepanelen genereren energie voor alle electriciteit voor huishoudelijk gebruik, verlichting en de warmtepomp.

Een luchtwater warmtepomp haalt energie uit de lucht. Daartoe wordt er een buitenunit in de buitenlucht geplaatst en een binnenunit brengt de temperatuur omhoog tot gebruikstemperatuur. Bijgaand diagram brengt dit proces in beeld.

“Het is onze missie om bij te dragen aan een toekomst met maximaal gebruik van schone energie”
– Hilde Knol

Hilde en haar partner Rudy Daniels zijn de drijvende krachten van Smart2start. Hilde legt de basis voor het ontwerp dat verder uitontwikkeld wordt door de architect. Tevens is zij de projectmanager die alle facetten coördineert op het gebied van uitvoering van de planontwikkeling.